HAKKIMIZDA

Neden mi biz?

Dijital dünyada sizi herkesten ayıracak projeler ile arkanızdaki itici güç olacağız. Tasarımsal üstünlük, akıllı planlama ve en son teknolojilerin kombinasyonu doğrultusunda sizi ve hedef kitlenizi geleceğe yönlendiriyoruz. Her şeyin mümkün olduğu dijital dünyada hemen sizde yükselişe eşlik edin!

Güvenilir Politika

Her iki tarafı da yasal olarak garanti altına alacak politika sahibi olmakla beraber haklarınızı gözetiriz.

Üstün Hizmet

Müşteri memnuniyeti odaklı hizmet verir, en verimli hizmeti sunabilmek için kesintisiz çalışırız.

Ödeme Kolaylığı

İyzico Sanal Pos ile kredi veya banka kartınızla güvenli şekilde ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz.

Öngörülü Projeler

Yaptığımız/Yapacağımız projeler günü kurtarmak için değil, geleceğe yön vermek içindir.

 • Gizlilik Politikası

  Ultratasarim.com sitesinde işlem yapmadan önce lütfen bu Gizlilik Politikasını okuyunuz, Gizlilik Politikası'nı kabul etmiyorsanız, lütfen ultratasarim.com sitesi üzerinde işlem yapmayınız. Bu Gizlilik Politikası ultratasarim.com için geçerlidir ve ultratasarim.com üzerinde bahsi geçen diğer siteler için bağlayıcı niteliği bulunmamaktadır. Bu Gizlilik Politikası ile ultratasarim.com un şartlarını kabul etmiş olmaktasınız.

  Kişisel Bilgi Ürünlerimizi sizlere tanıtmak, yeni ürünlerimiz, hizmetlerimiz yada promosyonlarımızdan sizleri haberdar etmek, yeni ürün satışı yapmak veya ürün satışı sonrası destek vermek için ultratasarim.com sitesinde; isminiz, adresiniz, e-posta adresiniz ve telefon numaranız gibi size özel, kişisel bilgilerinizi istememiz gerekebilir. Mevcut bilgileriniz yeterli olmadığı durumda ek bilgiler sizden e-posta, telefon veya faks gibi iletişim araçları ile istenebilir. Tüm bu kapsam içerisinde toplanan bilgi ultratasarim.com sitesinde kişisel bilgi olarak nitelendirilmektedir.

  Otomatik Olarak Toplanan Kişisel Olmayan Bilgi ultratasarim.com siteyi ziyaretiniz sırasında, İnternet protokol adresiniz, bilgisayarınızın işletim sistemi, tarayıcı tipiniz, trafik biçimleri yada herhangi ilgili Web sitelerinin adresi gibi belirli teknik bilgiyi toplamamıza imkan veren teknolojileri kullanabilir. Ziyaretçilerimiz hakkında daha detaylı bilgi elde etmek için sitemiz tarafından bilgisayarınıza cookie(çerez) olarak nitelendirilen bilgi dosyaları gönderilebilir. Bu dosyalar tamamen kullandığınız sistem ile ilgili teknik bilgi içeren ve dünyada yaygın olarak kullanılan dosyalardır.

  Bilginin Paylaşımı ultratasarim.com için web sitesini ziyaret edenlerin, kişisel bilgilerini korumak başlıca ilkeleri arasında yer almaktadır. Yasal olarak tarafımızdan istenmedikçe kişisel olarak nitelendirilen özel bilgiler 3. şahıslar ile paylaşılmamaktadır.

  Güvenlik ultratasarim.com verinin mutlak güvenliği için gerekli teknolojik tedbirleri almaktadır. Ancak hiçbir teknolojik sistem %100 güvenli değildir. ultratasarim.com'un hatalı kullanım yada kişisel bilgilerinize yetkisiz erişim gibi riskleri önlemek yada minimum seviyeye indirmek için gerekli tedbirleri almaya ve bu yönde bilgilendirici yayın yapmaya çalıştığını bilmenizi isteriz. Özellikle online işlem sırasında kullanılan kredi kartı bilgilerinin 128 bit şifreleme teknolojisi ile tarafınızdan alınıp bankaya iletilmektedir.

  Toplanan Verilerin Doğruluğu ultratasarim.com ziyaretçisi tarafından girilmiş olan eksik yada yanlış bilgiyi, ziyaretçisinden gelecek yeni bilgi veya çapraz sorgulama yöntemi ile elde edeceği doğru bilgi ile değiştirebilir yada silebilir.

  Değişiklikler ultratasarim.com olarak dilediğimiz zaman ve bildirimde bulunmadan bu Gizlilik Politikası'nı, siteyi yada bu sayfalara erişimi değiştirebilir yada kaldırabiliriz.

 • İade Politikası

  Ultratasarim.com üzerinden satın alınan ürünlerin iade ve değişim koşulları, ürünün nihai sahibi ile elektronik ortamda gerçekleştirilen satış sözleşmesi uyarınca aşağıdaki şart ve usullere bağlamıştır.

  İade Şartları

  1.Hizmet ifasına başlanmamış olması

  2.İadesi talep edilen ürünün bir başka tüketiciye aynı nitelik ve nicelikle yeniden satılabilir olması

  3.İade talebinin satın almayı takip eden 7 takvim günü içerisinde ürünün nihai sahibi tarafından ultratasarim.com’a yazılı olarak bildirilmiş olması

  4.Son 1 (bir) yıl içerisinde aynı ürün ve/veya ürün grubuna mensup diğer ürünler için ürünün nihai sahibinin daha önceden olumlu sonuçlanmış bir iade talebinin olmaması

   

  İade talep edilemeyecek ürünler

  Hizmet ifasına başlanması ve/veya iade sonrası bir başka tüketiciye aynı nitelik ve nicelikte yeniden satılamayacak olması sebebiyle iadesi mümkün olmayan ürünler aşağıda listelenmiştir.

  1.Domain (alan adları)

  2.Marka Tescil Hizmet ve Harç Bedelleri

  3.Her nevi yazılım eklentileri

  4.Her nevi teknik destek hizmetleri

  5.Her nevi üçüncü taraf tedariki ile edinilmiş ürünler

  6.Her nevi ücretsiz hizmet ve/veya ürünler

  7.Kurulumu yapılmış ya da aktif edilmiş SSL sertifikaları

   

  İade usulü

  ultratasarim.com, yukarıda açıklanan iade talebine uygun ürünler için yine yukarıda tanımlanan iade şartlarının sağlanması halinde, aşağıdaki usul ve kurallara bağlı kalmak koşulu ile nihai tüketici talebini takip eden 15 (on beş) işgünü içerisinde aşağıdaki iade usullerini uygular.

   

  Nakit İadeler:

  İadesi talep edilen ürün için, ürünün nihai tüketici isteklerine uygun hale getirilmesinde ve/veya ürünün ilk satış anındaki yalın haline ek, nihai tüketici tarafından talep edilmiş her nevi özelleştirmeler ya da filli müdahaleler ve/veya uzmanlık gerektiren her nevi teknik hizmetler için ifa edilen ve bu ani ifası neticesinde nakdi iadesi mümkün olmayan teknik destek, kargo, banka komisyonu ve ultratasarim.com tarafından beyan edilen diğer operasyonel bedeller, hizmetin ve/veya ürünün satış anında tahsil edilen bedelinden düşülür ve hak sahibine nakden iade edilir. Her ne sebeple olursa olsun ücretsiz hizmet veya ürünlerin ya da özel ve/veya genel kampanyalardan kazanılan indirimlerin nakdi karşılığının iadesi mümkün değildir.

   

  Alış-veriş kredisi olarak iade:

  İadesi talep edilen ürün veya hizmetlere ilişkin satış bedellerinin, yeniden ürün veya hizmet satın alımı için kullanılmak üzere alış-veriş kredisi olarak tahsisi, varsa kargo ve diğer üçüncü taraf filli maliyetleri düşüldükten sonra başka hiçbir kesintiye uğramaksızın nihai tüketici lehine, ürün veya hizmet için ödenmiş satış bedeli üzerinden gerçekleştirilir. Alış-veriş kredi hesaplarındaki tutarların nihai tüketici tarafından nakit olarak geri çağırılması ve/veya talep edilmesi mümkün değildir.

   

  İade talebinin ultratasarim.com’a iletimi

  İade talepleri, satın almayı takip eden 7 (yedi) takvim günü içerisinde;

  1.İadeye konu olan ürün / hizmet

  2.İade sebebi (varsa)

  3.Talep edilen iade şekli (nakdi veya alış-veriş kredisi)

  Detaylarını içeren ve nihai tüketicinin ürünü ve/veya hizmeti kullanmakta olduğu ultratasarim.com üye hesabında yer alan, doğrulanmış elektronik posta adresi üzerinden info@ultratasarim.com adresine e-posta göndermesi sureti ile gerçekleştirilir. İlgili iletişim kanalı dışında ve bu maddede yer alan gerekliliklere uymadan gerçekleştirilen hiçbir iade talebi işleme alınmayacaktır.

   

  Taksitli alış-verişler, kredi kartı kampanya ve puan kullanımları, hediye çeki ve üçüncü taraf indirimleri ile ilgili usuller

  Hediye çekleri ve her nevi olursa olsun, hiç bir indirim uygulaması için iade mümkün değildir ve talep edilemez. Kredi kartı işleminde kesilen banka komisyonları ve kredi kartı programları üzerinden kullanılan puanlar iade edilemez. Kredi kartları ile ilgili uygulamalar banka ve finans kuruluşlarına göre farklılık gösterebilir.

   

  Yabancı para birimi ile yapılan işlemlerde uygulanacak usul

  ultratasarim.com, ürün ve hizmetlerini hangi para biriminden satışa sunuyor olursa olsun, iade işlemlerinde satın alma anında tahsil ettiği TRL (Türk Lirası) tutar üzerinden işlem yapacaktır.

   

  İade talebinin reddi

  ultratasarim.com, daha önceden açıkladığı iade politikalarına uymayan talepleri reddetme hakkına sahiptir.

   

  İade talebinden cayma

  Nihai tüketici iade talebinden, iade gerçekleşene kadar cayma hakkına sahiptir.

   

  Uyuşmazlık ve itiraz hakkı

  Nihai tüketicilerin itiraz hakkı saklı kalmak üzere ultratasarim.com iade politikalarında ihtilafa düşülmesi halinde ultratasarim.com’un yerleşik olduğu ülkenin kanunları esas alınacak ve hukuksal müeyyidelerin işletimi bu ülkede yerleşik mahkemeler tarafından yürütülecektir.

   

  İşbu iade politikaları ultratasarim.com ile o’nun ürün ve hizmetleri nezdinde nihai tüketici sıfatı taşıyan şahıs ve/veya kurumlar arasında bağlayıcılık arz etmekte olup, ultratasarim.com üzerinden ürün veya hizmet satın alan herkes, bu bildirgeyi ve onun esaslarını peşinen kabul etmiş sayılır.

 • Mesafeli Satış Politikası

  MADDE 1- TARAFLAR

  1.1- SATICI:

  Ünvanı : ultratasarim.com
  Telefon :0212 962 00 56

  E-mail:info@ultratasarim.com

  1.2- ALICI:


  Adı/Soyadı/Ünvanı : {TESLIMAT ALICI}
  Adresi:{TESLIMAT ADRES}
  Telefon:{TESLIMAT TELEFON}
  E-mail:{TESLIMAT EPOSTA}

  MADDE 2- KONU

  İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait ultratasarim.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

  MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

  Tarih : {TARIH}

  {URUNKALEMLERI}

  Ürün Adı Adet Toplam Ürün Tutarı


  Ürünlerin cinsi ve türü,miktarı,marka/modeli rengi satış bedeli yukarıda belirtildiği gibidir.

  Ödeme şekli: {ODEME TIPI}
  Teslimat adresi: {TESLIMAT ADRES}
  {ODEMETIPI} ile Toplam {ODENEN TUTAR}

  MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER

  4.1- ALICI, ultratasarim.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
  4.2- Sözleşme konusu ürün, yasal 3 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.
  4.3- Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesininden SATICI sorumlu tutulamaz.
  4.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım klavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
  4.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI'ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
  4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.
  4.7- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.
  4.8- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI'ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.

  MADDE 5- CAYMA HAKKI

  ALICI, sözleşme konusu ürürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI'ya faks, email veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün 6. madde hükümleri çercevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün SATICI'ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.

  MADDE 6- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

  Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Aşağıdaki ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

  -Taşınabilir Bilgisayar (Orijinal işletim sitemi kurulduktan sonra iade alınmayacaktır.)
  -Her türlü yazılım ve programlar
  -DVD, VCD, CD ve kasetler
  -Bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit v.b)
  -Hür türlü kozmetik ürünleri
  -Telefon kontör siparişleri

  MADDE 7- YETKİLİ MAHKEME

  İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI'nın veya SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

  Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

  SATICI

  ultratasarim.com

  ALICI

  {TESLIMAT ALICI}

 • Biz Kimiz?

  Ultra Tasarım 2020 yılında Rüzgar Ulusal tarafından İstanbul'da kuruldu. Barış Önel ve Can Bilgici gibi güçlü isimlerle kadrosunu güçlendiren Ultra Tasarım, sunduğu/sunacağı tüm projeleri modernlikle ve gelecek öngürüsüyle yürütür, yürütmeye devam eder. Ultra Tasarım, yaşanan virüs ortamı dolayısıyla işine home-office tarzında devam ediyor. Hedefimiz sizlerle beraber yükselmek, misyonumuz ise yükselişinize eşlik etmek. SİZİNLE ZİRVEYE!

blank

PROFESYONEL

WEB TASARIM

Copyright 2020 ULTRA TASARIM. All Rights Reserved.